Fundacja Aleja Gwiazd Sportu - Władysławowo

1 procent

Fundacja Aleja Gwiazd Sportu od 22 października 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza że każdy płatnik podatku dochodowego w rozliczeniu za dany rok może przeznaczyć 1 procent swojego podatku na działalność Fundacji, wpisując w stosownej rubryce formularza nasze dane.

FUNDACJA ALEJA GWIAZD SPORTU

WŁADYSŁAWOWO

NR KRS 0000030115

Termin składania deklaracji upłynie 30 kwietnia.
Wierzę, że wszystkim donatorom znane są cele Fundacji, czyli: coroczna organizacja edycji Alei Gwiazd Sportu - honorowanie największych mistrzów sportu, fundowanie stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, promowanie idei olimpizmu oraz zasady fair-play w życiu codziennym, popularyzacja sportu w społeczeństwie.

Gorąco zachęcam i proszę o tę formę wsparcia.

Jerzy Szczepankowski
Prezes Fundacji "Aleja Gwiazd Sportu"