Fundacja Aleja Gwiazd Sportu - Władysławowo

I Ty możesz złapać wiatr w żagle i zdobywać szczyty

04.07.2013
Aktualności >>

Aleja Gwiazd Sportu realizuje operację dofinansowaną przez Europejski Fundusz Rybacki w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Tytuł operacji to „I Ty możesz złapać wiatr w żagle i zdobywać szczyty” a celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

Zakres  operacji obejmuje  dokonanie następujących inwestycji:

  1. Modernizacja i wymiana nawierzchni w ciągu Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie na ulicach przecinających Aleję: Księdza Merkleina, Obrońców Helu, Spokojnej i Brzozowej oraz prace elektryczne w zakresie oświetlenia i zainstalowania kamer monitorujących całą Aleję Gwiazd Sportu, połączonych ze Strażą Miejską i Komisariatem Policji we Władysławowie. Operacja realizowana jest w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych uczestniczących w ruchu drogowym i dostosowanie Alei Gwiazd Sportu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  2. Wykonanie wraz z montażem i oświetleniem rzeźby "Korona Himalajów" oraz opracowanie wydawnictw.

 

Operacja I Ty możesz złapać wiatr w żagle

Powrót